מקורות המשפט – תרגיל ביבליוגרפי ר'-ת'

מקורות המשפט – תרגיל ביבליוגרפי

מרצה: שלומית יניסקי-רביד, עו"ד

עוזרת הוראה:כנרת רצון-פיקובסקי, עו"ד

 

נוסח ה': תלמידים ששמות המשפחה שלהם מתחילים באותיות ר'-ת'
שם הסטודנט/ית:  ________________________      ת.ז. ____________________

 

הנחיות:

 • יש לענות על כל השאלות המופיעות בתרגיל. יש לרשום את התשובות בגוף התרגיל. אין לצרף דפים.
 • בחלק הראשון של התרגיל: יש להיעזר במקורות המצויים בספרית הקריה האקדמית.

בחלק השני של התרגיל: יש להיעזר במאגרים המשפטיים הממוחשבים כגון תקדין או פדאור.

 • יש לפתור את התרגיל באופן עצמאי. לא ניתן להגיש את העבודה בקבוצות.
 • התרגיל יוגש למשרד עבודות ובחינות עד לתאריך 31.12.03, בשעה 17:00. לא תינתנה הארכות.

 חלק ראשון: מקורות בספריה

 1. יש לעיין בכתב העת הפרקליט לט 65.
 • מה שם המאמר? ________________________________________________
 • מה שם המחבר? ________________________________________________
 • רשום לפי כללי ציטוט אחיד: _______________________________________
  1. יש לחפש בפ"ד נו (8) 393            .
 • מהו ההליך ומספרו?  ____________________________________________
 • מהם שמות הצדדים?  ____________________________________________
 • מי היו שופטי ההרכב?  ___________________________________________
 • רשום לפי כללי ציטוט אחיד: _______________________________________
 • המילה הראשונה ב"רציו" בפתח פסה"ד:________________________________
 1. יש למצוא במפתח לכתבי עת משפטיים בישראל 1976-1996, בעריכת שניידר ורזינסקי (מצוי מאחורי דלפק הספרנים), מאמר של דפנה לוינסון זמיר בנושא השתלה מן החי.
 • מספר העמוד בו נמצא אזכור המאמר במפתח: __________________________
 • מה שם המאמר? _______________________________________________
 • מהו מראה המקום של המאמר? ____________________________________
 • רשום לפי כללי ציטוט אחיד: ______________________________________
 • כמה מאמרים יש תחת הנושא זכות לייצוג משפטי באפריקה ________________
 1. יש למצוא את הספר "סוגיות בסדר דין אזרחי" מאת אורי גורן.
 • מהו שם הפרק המתחיל בעמוד 547? ____________________________________
 1. יש לעיין בפד"ע (פסיקה בתי-הדין לעבודה) תשס"א-תשס"ב 625
 • מהו שם ההליך ומספרו? _____________________________________________
 • מהם שמות הצדדים? _______________________________________________
 1. יש למצוא באחד מאוגדני החקיקה המסחריים (למשל, דינים בצבע ירוק),
  את חוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות, התשס"א – 2001.
 • מה מראה המקום של החוק כפי שנתקבל במקור בספר החוקים הרשמי?

_______________________________________________________________

 1. המשך לשאלה 6: יש למצוא בספר החוקים הרשמי את החוק המופיע בשאלה 6.
 • מהו מראה המקום של הצעת החוק? ____________________________________
 • מהו תאריך קבלת החוק בכנסת? _______________________________________

 

חלק שני: מאגרים משפטיים ממוחשבים

 1. מצאו באחד המאגרים הממוחשבים חוק אשר שמו כולל את המונח "עבודת נשים".
 • מהו שמו המלא של החוק? _________________________________________
 • מצאו שני פסקי דין המזכירים את סעיף 3 של חוק זה. רשמו את מספר ההליך של פסקי-דין אלו:
  • ______________________________________________________
  • ______________________________________________________
 1. מצאו באחד מהמאגרים הממוחשבים פסק דין של בית המשפט העליון בבג"צ 153/87.
 • מהו שמו המלא של פסק-הדין? ______________________________________
 • מצאו שני פסקי דין נוספים בהם אוזכר פסק-דין זה. רשמו את מספרי ההליכים שלהם:
  • ______________________________________________________
  • ______________________________________________________
 1. מצאו באחד מהמאגרים הממוחשבים פסק-דין של בית המשפט העליון העונה לנתונים הבאים:
 • סוג ההליך הוא דנ"א.
 • שם אחד הצדדים הוא "ממשלת ארצות-הברית" .
 • בפסק הדין מופיע הביטוי "שוק הפשפשים".
 • רשום את שם פסק דין ומראה המקום לפי כללי ציטוט אחיד: ______________________________________________________

בהצלחה!