עורך דין תעבורה אניקין

עורך דין תעבורה אניקין על עבירת אי ציות להוראות שוטר

חובת הציות לשוטר מעוגנת בסעיף 23(א)(1) בתקנות התעבורה, ולפיו חייב עובר בדרך לציית להוראותיו של שוטר שהזדהה בפניו ככזה באמצעות מדים או באמצעות תעודת מינוי (תעודת שוטר). במידה והשוטר לא הזדהה בפנינו ככזה, אין כל חובה לציית להוראותיו. במידה והזדהה, הוראותיו של השוטר גוברות על כל הוראות הדרך לרבות תמרורים ורמזורים, גם אם הן נוגדות את הוראות הדרך.

תקנות התעבורה מגדירות גם את העונש שיחול על עובר בדרך, שלא יציית להוראותיו של שוטר שהזדהה בפניו ככזה. עבירה על האמור בסעיף 23(א)(1) כאמור, היא עבירה מסוג זימון לדין, שמשמעותה קבלת זימון לבית משפט לתעבורה, שיכריע את עונשו של העובר בדרך/ הנהג. עבירת אי ציות לשוטר נתפסת על ידי בתי המשפט כעבירה חמורה, בהיותה משקפת זלזול במערך אכיפת החוק, ובהמשך לכך בחוק כולו.

בהתאם לכך, עשוי בית המשפט להטיל על הנהג פסילה בפועל אם הגיע למסקנה כי עבירת אי הציות במקרה הספציפי הינה במדרג החמור ביותר. ראוי לציין, כי לשוטר עצמו אין כל סמכות להטיל פסילה מנהלית על דעת עצמו בגין עבירת אי ציות.

מה עושים אם הוראת השוטר מסכנת אתכם או את העוברים בדרך?

מעל הוראות הדרך ומעל להוראות השוטר, עומדת תמיד חובת הזהירות. על כל אדם המשתמש בדרך לנהוג תמיד בזהירות כקו המנחה העליון מעבר לכל הוראה אחרת. אי לכך, בכל מקרה בו נותן השוטר הוראה שעשויה לסכן אותנו או את המשתמשים בדרך, ולמעשה מפרה את חובת הזהירות, אין כל חובה לציית להוראות השוטר, וכך גם לגבי הוראות הדרך. בהיבט זה חשוב להדגיש כי אם החלטתם לציית להוראות השוטר, ובכך גרמתם לתאונה שהייתה יכולה להימנע לו עמדתם בחובת הזהירות, לא תעמוד לכם ההגנה של ציות להוראות השוטר, שכן הפרתם את חובתכם העליונה לזהירות.

הוראת שוטר – הוראה אחת במדרג של חובות

הוראת שוטר, בניגוד למשל להוראת תמרור, היא ההוראה היחידה הניתנת לנו במסגרת אינטראקציה אנושית בינאישית, ועל כן עשויה להשפיע עלינו מבחינה פסיכולוגית. יחד עם זאת, על אף הנטייה הלגיטימית להעדיף את הוראותיו של שוטר, אדם חושב ובעל סמכות, על פני הוראות הדרך, חשוב לזכור את מדרג החובות של העובר בדרך כדלהלן:

1. חובת הזהירות

2. בכפוף לחובת הזהירות, הוראות שוטר

3. באין הוראות שוטר, הוראות הדרך (תמרור, רמזור, סימוני כביש וכן הלאה)

4. באין הוראות דרך, בהתאם למשתמש בדרך המגיע מימין

המשמעות היא שלמעט חובת זהירות, הוראות השוטר גוברות על כל הוראה אחרת, ואי ציות לשוטר יחייב אתכם להוכיח את העדפתכם לחובת הזהירות בנסיבות המקרה. אם לא תצליחו להוכיח זאת, יפרש בית המשפט את התנהגותכם כזילות במערך אכיפת החוק, ועשוי להטיל עליכם פסילה וקנס.

חובת הזהירות – טענת ההגנה הטובה ביותר

בכל מקרה בו אתם מואשמים באי ציות לשוטר, טענת ההגנה הטובה ביותר שעומדת לרשותכם היא קיומה של מניעה אובייקטיבית למלא אחר הוראת השוטר, ומניעה כזאת קיימת אך ורק אם היא עולה בקנה אחד עם חובת הזהירות החלה עליכם. כך למשל, אם הוראות השוטר לא היו ברורות או חד משמעויות דיין, באופן שציות להן על פי איך שהבנתם אותן היה מפר את חובתכם לזהירות בדרך, עומדת לכם ההגנה בגין עבירת אי ציות לשוטר. יחד עם זאת, יהיה עליכם להוכיח את הבעייתיות של ההוראות שניתנו לכם על ידי השוטר, את הלגיטימיות של הפרשנות שלכם לאותן הוראות ואת האופן בו פרשנות זו אכן יוצרת סכנה ומפרה את חובת הזהירות.

הפוסט נכתב בשיתוף עורך דין דמיטרי אניקין המתמחה בדיני תעבורה.

הגב

avatar
  Subscribe  
Notify of