אילו סכנות מביאה בוררות ללא הסכם?

המטרה של כל בוררות היא קודם כל להסדיר את העניין המשפטי או העסקי הקיים בין שני הצדדים. כל ההסכם הנכתב בין שני הצדדים חייב לכלול את הנקודות שבהן שני הצדדים מוכנים לשתף פעולה, וכיצד שיתוף פעולה זה הולך להתבצע בפועל. אך מעבר לכך, חשוב שההסכם יכיל גם נקודות שיתמקדו בסדר הפעולות שצריך יהיה לבצע, במידה והיחסים בין שני הצדדים יעלו על שרטון. סעיף זה יקבע עבור הצדדים את הערכאה המשפטית שיהיה עליהם לפנות אליה (בית משפט, בוררות), במידה והדברים יגיעו לכך.

סעיף זה נקרא סעיף שיפוט, והוא למעשה מהווה את אחת הנקודות החשובות ביותר בכל הסכם המתקיים בין שני צדדים, למרות שברוב הפעמים שני הצדדים לא נותנים עליו את הדעת. סעיף זה נקרא גם סעיף בוררות, היות ובמידה וסעיף זה קיים הוא מהווה הסכם בוררות אשר מונע משני הצדדים לפנות לבית המשפט במידה ותתגלה ביניהם מחלוקת. לכן חשוב מאוד לשים לב לסעיף זה ולהכניס לתוכו כל נקודה שעלולה להיות קריטית בשעת מחלוקת.

כל מה שחשוב לדעת לגבי הסכם הבוררות

קודם כל, חשוב כי בכל חוזה ובכל הסכם אשר נערך בין הצדדים יופיע סעיף הבוררות, אשר יקבע כי במקרה של מחלוקת יבחר עבור הצדדים בורר על ידי גוף שלישי שאינו מושפע מאף אחד מהצדדים. לרוב מדובר על לשכת עורכי הדין אשר מהווה גוף שלישי ניטרלי ומסוגלת לבחור בורר עבור המצב. הבורר יהיה כמובן עורך דין או בעל השכלה משפטית, דבר שיבטיח כי כל התהליך יתבצע בהתאם לחוק. עם זאת, חשוב להבטיח כי במידת הצורך הבורר ייעזר באיש מקצוע המתמחה ספציפית בתחום המחלוקת הקיים בין שני הצדדים. על מנת להבטיח מצב זה, יש צורך להכניס בסעיף הבוררות את הנקודה הספציפית הזאת, במצב של בוררות ללא הסכם הבורר אינו מחויב לכך. בהתאם לכך, עלול לקרות מצב שבו הבורר מחליט על סמך ראיות נסיבתיות ואינו נעזר בגורם מקצועי, דבר שעלול היה לשנות את כל התמונה.

לסיכום, הסכם בוררות הוא פרט חשוב שיש לתת עליו את הדעת. ללא הסכם זה, שני הצדדים יתקשו להחליט בעת מחלוקת כיצד לפעול וכיצד להתקדם בנושא הנידון ביניהם. לכן חשוב מראש לסגור את כל הנושאים האלו, ובכך להבטיח שקט נפשי בעתיד.