מערכת המשפט

מדוע אין לפגוע במעמדם העצמאי של בתי הדין לעבודה?

הטעם הראשון – חוזה עבודה כחוזה של יחסים מיוחדים התקשרות לביצוע עבודה בתמורה, אינה באה בגדר חוזה עסקי רגיל. החוזה העסקי מסדיר מפגש רצונות להשגת מטרות עסקיות מוגדרות בטווח זמן ידוע. חוזה העבודה שונה, לרוב, במאפייניו, בעת הכריתה, בעת הביצוע ועם סיומו. לפיכך, דיני החוזים "הרגילים", שהשתכללו לגבי מודל של התקשרות עסקית, וההתנהלות בבתי המשפט …

מדוע אין לפגוע במעמדם העצמאי של בתי הדין לעבודה?לקריאה »